Fizikalna medicina i rehabilitacija

Fizikalna medicina i rehabilitacija predstavlja medicinsku disciplinu koja ima multidisciplinarni karakter. Primenjuje se u preventivi, dijagnostici i lečenju mnogih oboljenja (sva stanja nakon povreda, neuroloških, reumatoloških i ostalih patoloških stanja).

U toku lečenja se primenjuje aparaturna fizikalna terapija- elektroterapija, magnetoterapija, laseroterapija, ultrazvučna terapija, kineziterapija, masaža, kineziotejping. Ona ima cilj vraćanja funkcionalnosti lokomotornog aparata, biomehanike kičmenog stuba, funkcionalnosti pokreta, jačanja mišića, otklanjanja bola i povratak pacijenta aktivnostima svakodnevnog života i poboljšanja radnih aktivnosti.

Pošaljite upit za pregled