Opšta medicina

Pregled podrazumeva uzimanje anamneze sa svim potencijalnim faktorima rizika, klinička ispitivanja i uvid u postojeću medicinsku dokumentaciju.

Takođe, po potrebi se rade dodatni dijagnozni pregledi i laboratorijske analize.

Pošaljite upit za pregled