Pedijatrija

Opšti pedijatrijski pregled podrazumeva uzimanje detaljne anamneze, fizikalni pregled, tumačenje laboratorijskih analiza, postavljanje rane dijagnoze i predlog terapije.

Takođe, obavljamo sistematske preglede za polazak u predškolske i školske ustanove, kao i redovnu vakcinaciju uz posedovanje kartona vakcinacije.

Pošaljite upit za pregled